గాల్వే దంతఔరమ్ గ్రీన్ జెల్ టూత్‌పేస్ట్

గాల్వే దంతఔరమ్ గ్రీన్ జెల్ టూత్ పేస్టు మీ పళ్లను శుభ్రం ...

Base price for variant: 99,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

గాల్వే దంతఔరమ్ హెర్బల్ పంచతత్వ టూత్‌పేస్ట్

5 హెర్బల్ పంచతత్వాల అరకుతో తయారు చేసిన దంతఔరమ్ హెర్బల్ ...

Base price for variant: 72,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:
Dantauram

దంతాలకు మంచి సంరక్షణ, భద్రత కోసం దంతఔరమ్ గాల్వే ఒక ప్రొడక్ట్ రేంజి. ఈ రేంజిలో చాలా అరుదైన మూలికలు, వనమూలికల అరకుతో తయారైన ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ రేంజిలో భాగంగా ఉన్న అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ప్రకృతిసిద్ధంగా చిగుళ్ళు, మూలాలు, నరాలతో సహా మొత్తం నోటినీ, మీ దంతాలను జాగ్రత్తగా పరిరక్షిస్తాయి. ఈ రేంజిలోని మొత్తం ప్రొడక్ట్స్ 100 శాతం శాకాహారమే. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు ఈ ప్రొడక్ట్స్ దీటుగా నిలిచాయి. వీటిని ప్రతిరోజూ ఉపయోగిస్తే, మీ దంతాలు ఆరోగ్యంగాగానూ, చిగుళ్ళు బలంగానూ ఉంటాయి.