గాల్వే సపోర్ట్ సెంటర్


తరచుగా అడుగు ప్రశ్నలు

సాధారణ ప్రశ్నలు

అన్ని SD, అంతకంటే ఎక్కువ ర్యాంక్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి మాస్టర్‌గా ర్యాంక్ ఇవ్వబడింది.

అన్ని SD, అంతకంటే పై ర్యాంక్ కి చెందిన డిస్ట్రిబ్యూటర్లకి 5 పర్సనల్ IP లు కలిగి ఉండాలి. ఈ ప్లాటూన్ గ్రూప్ వాల్యూమ్ 240 IP లు ఉంటే అతను క్వాలిఫైడ్ మాస్టర్.

1 డిస్ట్రిబ్యూటర్ డౌన్‌లైన్ లో కనీసం 5 పర్సనల్ IP లు ఉన్న 1 క్వాలిఫైడ్ మాస్టర్ ఉండాలి. అతని ప్లాటూన్ గ్రూప్ వాల్యూమ్ 200 IP లు ఉంటే అతను సిల్వర్ మాస్టర్ అని పిలవబడతాడు

రాదు.

లేదు. మీరు వచ్చే నెలలో డబుల్ పర్సనల్ ఐపి చేసినా, గత నెలలో కమీషన్ మీకు లభించదు.

ఇది నెలవారీ ప్రాతిపదికన మారుతుంది.

మాస్టర్ బోనస్ ని లెక్కించేటప్పుడు మీ మాస్టర్ డౌన్‌లైన్ క్వాలిఫైడ్ మాస్టర్ కాకపోతే, అప్పుడు అతడి పీజీవీబీ కంప్రెస్డ్ అయిపోయి, రెండవ వ్యక్తి క్రింద క్వాలిఫైడ్ మాస్టర్ డౌన్‌లైన్‌ తో చేరిపోతుంది

మీ ర్యాంక్ పెరుగుతూ ఉంటే ఆ ర్యాంక్ ని బట్టి ఇది తగ్గుతూ ఉంటుంది. గోల్డ్ QM- 160 ఐపి, ఎగ్జిక్యూటివ్ QM- 120 ఐపి, సూపర్ QM- 80 ఐపి...ఇలా.

ఏమీ కాదు. మీకు ఏ పీజీవీ అవసరం ఉండదు. కానీ మీకు క్రటేరియా ప్రమాణం (10 ఐపి ) పర్సనల్ ఐపీలు తయారు చేసుకోవాలి.

సూపర్ మాస్టర్

5 తరం

9 వ తరం వరకు రావచ్చు. కానీ ఇది మీ నెలవారీ క్వాలిఫైడ్ స్థాయిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

నెలవారీ

Nక్రౌన్ మాస్టర్, అంత కంటే ఎక్కువ లెవల్ లో మనకి పీజీవీ అవసరం లేదు. కానీ 10 ఐపి పర్సనల్ సేల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. పీజీబీవీ కోసం రిటైల్ మరియు కాంబో పరిగణించబడుతుందా? అవును.

SUPPORT CENTER VIDEOS

Everything you need to know about helping hand. Many desktop publishing packages and rem Ipsum as their default mode fancy.