గాల్వ్ ఫౌండేషన్ ప్రముఖ కంపెనీలలో ఒకటి, డైరెక్ట్ సెల్లింగ్, గ్లేజ్ ట్రేడింగ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కి చెందిన కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ (CSR) కి చెందిన వింగ్. ఆగష్టు 2015లో, గాల్వే ఫౌండేషన్ ని ఈ కంపెనీ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ సంజీవ్ ఛిబ్బర్, శ్రీ చేతన్ హాండా తో కలిసి ప్రారంభించారు. సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి సమాన అవకాశాలు సృష్టించడానికి ఇది దోహదపడుతుందనీ, ప్రతి ఒక్కరూ వారి పూర్తి సామర్థ్యాన్ని గ్రహించగలరనే దృక్పథంతో ఈ కంపెనీని స్థాపించడం జరిగింది. అలాగే, ఇది దేశవ్యాప్తంగా వెనుకబడిన లేదా తక్కువ ప్రత్యేకాధికారాలు గల కమ్యూనిటీల పురోగతినీ అభివృద్ధినీ ప్రోత్సహించేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోబడతాయి.

గాల్వే ఫౌండేషన్ ఎస్.ఇ.పి. మరియు డిజిటాలయ్ అనే పేరుతో రెండు ప్రధాన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది. గాల్వే ఫౌండేషన్ చేపట్టిన ఎస్.ఇ.పి. కార్యక్రమంలో ప్రజలు ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి వారి అవచేతన మనస్సుకి గల శక్తిని గ్రహించడానికి సహాయపడటం ద్వారా వారి అంతర్గత బలం వారికి తెలిసేలా చేయడం జరుగుతుంది. డిజిటాలయ్ కార్యక్రమంలో ప్రజలకి ఉచితంగా శిక్షణనివ్వడమే లక్ష్యంగా కొనసాగుతుంది. ఐటి నైపుణ్యాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా దేశాన్ని ప్రతిష్టాత్మక స్థాయిలో ఉంచాలనీ డిజిటల్ భారతదేశం మిషన్ మీ అనుకూల చందా భద్రత సామర్థ్యంకంప్యూటర్ ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియనివారికి ఆ సమాచారాన్ని తెలియజేయడానికి తగిన సాంకేతిక శిక్షణ ఇవ్వాలనే లక్ష్యంతో నిర్వహించబడుతోంది

అందువల్ల, గాల్వే ఫౌండేషన్ దాని కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యతల్లో భాగంగా ఉన్నత ఆదర్శాలతో ప్రజలకు ఆధ్యాత్మిక, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది.