Galway Products

ଗେଲ୍ୱେ କଲ୍କିମ୍ ବ୍ୟୁଟୀ ସୋପ୍

ଫୁଲ ଭଳି ସୁଗନ୍ଧିତ ମହକ ଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ କଣ୍ଡିଶନିଙ୍ଗ୍ ଫର୍ମୁଲାରୁ ...

Base price for variant: 32,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ଗେଲୱେ କଲକିମ୍ ଫେୟରନେସ୍ କ୍ରିମ୍

ସୁନ୍ଦର ଓ ଦାଗହିନ ମୁହଁର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ହେବ ପୂରା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ...

Base price for variant: 280,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ଗେଲୱେ କଲକିମ୍ ବି.ବି. କ୍ରିମ୍

ଏହା ଏକ ଫାଉଣ୍ଡେଶନ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ରିମ୍ ଅଟେ, ଯାହା ତ୍ୱଚାର ଅସମାନ ...

Base price for variant: 320,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ଗେଲୱେ କଲକିମ୍ ରୋଜ୍ ଡେ’ କ୍ରିମ୍

ଗେଲୱେ କଲକିମ୍ ରୋଜ୍ ଡେ’ କ୍ରିମ୍ରେ ରହିଛି ତାଜା ଗୋଲାପର ଅର୍କ, ...

Base price for variant: 298,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ଗେଲୱେ କଲକିମ୍ ଲେଭେଣ୍ଡର୍ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନିଜ ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍ନେହରେ ଗେଲ କରିବା, ...

Base price for variant: 330,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:
Kalkim

ଗେଲୱେ କଲକିମ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ରେଞ୍ଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଗେଲୱେ କଲକିମ୍ ରେଞ୍ଜର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପେ ସଜାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଏହି ରେଞ୍ଜର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାକୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏନାହିଁ।