ଫ୍ରେକଏନଟିଲ୍ୟ ଏସକେଡ଼ କଇସସନସ

ଜେନେରାଲ କଇସସନସ

ସମସ୍ତ SD ଓ ତା’ଠାରୁ ଉପର ପଦବୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍ଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର୍ କୁହାଯାଏ।

ସମସ୍ତ SD ଓ ତା’ଠାରୁ ଉପର ପଦବୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍, ଯେଉଁମାନେ 5 ପର୍ସନଲ୍ IP କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କତ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 240 IP ଅଟେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମାଷ୍ଟର୍।

ଜଣେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର୍, ଯାହାଙ୍କ ଡାଉନଲାଇନ୍ରେ ଅତିକମରେ 1 କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଥିବେ ଏବଂ ଯିଏ 5ଟି ପର୍ସନଲ୍ IPର ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯାହାଙ୍କ ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ 200 କିମ୍ୱା ଅଧିକ IP ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ସିଲଭର୍ ମାଷ୍ଟର୍ କୁହାଯାଏ।

ନାହିଁ

ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ଡବଲ୍ ପର୍ସନଲ୍ IP କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ମାସର କମିଶନ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। MBPର ଭାଲ୍ୟୁ ବଦଳୁଥାଏ ନା ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ମାସିକ ଆଧାରରେ ବଦଳୁଥାଏ।

ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର୍ ବୋନସର ଗଣନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଷ୍ଟର୍ ଡାଉନଲାଇନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ନଥାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର PGBV କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଙ୍କ ତଳର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଡାଉନଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ିହୋଇଯିବ।

ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ବଢ଼ିଚାଲିବ, ସେହି ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ଏହା କମ୍ ହୋଇଚାଲିବ, ଯେପରି ଗୋଲ୍ଡ QM-160 IP, ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ QM-120 IP ଓ ସୁପର୍ QM-80 IP।

କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର PGVର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ (10 IP) ପର୍ସନଲ୍ IP କରିବାକୁ ହେବ।

ସୁପର୍ ମାଷ୍ଟର୍

5 ଜେନେରେଶନ୍ .

9 ଜେନେରେଶନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା, ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଲେବଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ।

ମାସିକ

କ୍ରାଉନ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଓ ତା’ଠାରୁ ଉପର ସ୍ତରରେ ଆମକୁ PGVର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ, 10 IP ପର୍ସନଲ୍ ସେଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ।

ହଁ

SUPPORT CENTER VIDEOS

Everything you need to know about helping hand. Many desktop publishing packages and rem Ipsum as their default mode fancy.