Home  /  Products  /  Rupabham

ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା

ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ଦେଖି ଗ୍ଲେଜ୍‌ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାପାଇଁ ଗ୍ଲେଜ୍‌ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନ ଆଣିଛି ଯାହାକୁ ସବୁ ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ ବା ଚମର ରଂଗ ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।

ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟର ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ଓ ତୁମ ଚମର ସେହି ପୂରୁଣା ଚମକ ଫେରାଇଆଣିଥାଏ ।

ରୁପଭମ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ଶଦ୍ଦର ସମଷ୍ଟି ଅଟେ – ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସୁନ୍ଦରତା ଓ ଅଭମ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଚମକ ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁପଭମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସମଭାବେ ଦୃ୍‌ଷ୍ଟି ଦେବାଉପରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ,ଏହା ସହିତ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତାର ବିବିଧତା ତଥା ଋତୁ ଓ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ ।

ସୁନ୍ଦରତାର ଏକାଧିକ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ ,ଏହି ରୁପଭମ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କ୍ଷରିତ ତଥା କସ୍‌ମେଟିକ୍‌ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫର୍ମୁଲା ତିଆରି କରିଥାଏ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଚମର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍‌ ପ୍ରତିପାଳନ କରିଥାଏ । ରୂପଭମ ଉଭୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚମ,ଶରୀର ଓ କେଶପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଆମ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଷ୍ଠୁରତାକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଏନାହିଁ ।