ମୁଖ  /  ଆଇଡ଼ିଏସଏ ବିଷୟରେ

ଆଇଡ଼ିଏସଏ ବିଷୟରେ

shadow

ଗ୍ଲେଜ୍ ନିଗମ ଭାରତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ ଶୀର୍ଷ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାପାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଟେ ଯିଏ ଭାରତରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟାପାର କରେ ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଙ୍ଗ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ / ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ସଂସ୍ଥା ଆଇଡ଼ିଏସଏ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଛି।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଲିଙ୍ଗ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ / ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ସଂସ୍ଥା ଆଇଡ଼ିଏସଏ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ, ଆତ୍ମ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ। ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟୋଗର କାରଣକୁ ସୁବିଧାଜନକ ବନେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ବନେଇବା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଫଳକ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ।

୧୯୭୮ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ, ଡବ୍ଲୁଏଫଡିଏସଏ ଏକ ବେସରକାରୀ, ସ୍ଵେଛା ପ୍ରଣୋଦିତ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ସଂସ୍ଥାର ଏକ ସଂଘ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ଵ କରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ଦୂର ସ୍ଥାୟୀ ଖୁଚୁରା ସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ି ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟାପାରରେ ଏବଂ ସିଧା ସଳଖ ଢଙ୍ଗରେ ଉପଭୋକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ।

ଡବ୍ଲୁଏଫଡିଏସଏ ସଦସ୍ୟତାରେ ନିର୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳ ରୂପରେ ସେବାରତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ସହିତ ୫୯ରୁ ଅଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ବିକ୍ରି ସଂଘ ଏବଂ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ଵର ଏକ ନମ୍ବର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି।


ଆଇଡ଼ିଏସଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ,    www.idsa.org କୁ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ