ಗ್ಲೇಜ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ನಸೀ ಬೊನಾನ್ಜಾ ಆಫರ್ !!

ಗ್ಲೇಜ್ ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬೋನಾಂಜಾ ಆಫರ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೇಲ್ ವೇ ಬಿಜಿನೆಸ್ ನಲ್ಲೀಗ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಮಯವೀಗ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

Continue reading
ಗೇಲ್ ವೇ ಕಾರ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ತನ್ನ ಮಿನಿ ಕಾಂಬೋ ಆಫರ್ !!

ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಗೇಲ್ ವೇ ಬಿಜಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಐ.ಪಿ. (ಮಿನಿ ಕಾಂಬೋ 20 ಐ.ಪಿ.) ಅರ್ಜಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತೇವೆ.

Continue reading