ಗೇಲ್ ವೇ ಗೃಹ ಶೌರ್ಯಂ ಏರ್ ಫ್ರೆಶನರ್

ಒಂದು ಸುಗಂಧಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ? ಅದು ಮನೆ, ...

Base price for variant: 82,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ಗೇಲ್ ವೇ ಗೃಹ ಶೌರ್ಯಂ ಡಿಶ್ ವಾಶ್ ಕಾಂನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್ ಜೆಲ್

ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ...

Base price for variant: 142,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ಗೇಲ್ ವೇ ಗೃಹ ಶೌರ್ಯಂ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನರ್

ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಖಾನೆಯ ಸಫಾಯಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ...

Base price for variant: 158,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ಗೇಲ್ ವೇ ಗೃಹ ಶೌರ್ಯಂ ಪೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾಂನ್ಸನ್ಟ್ರೇಟ್

ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಪೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ರೋಗಾಣು, ...

Base price for variant: 299,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:

ಗೇಲ್ ವೇ ಗೃಹಶೌರ್ಯಂ ಓಕ್ಸಿಡೇಜ್ ಮೈಕ್ರೋ ವಾಶ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್

ಮಸಿಯಿಂದ ಆದ ಕಲೆಯಿರಲಿ, ಅಥವಾ ರಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಲೆ, ಕರ್ರಿಯ ಹಠಮಾರಿ ...

Base price for variant: 105,00 ₨
Price / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_Unit:
Grihshoryam

ನಾವು ಯಾವಾಗ ‘ಗೃಹ’ವನ್ನು ‘ಶೌರ್ಯ’ ದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದೆವೋ ಆಗ ‘ಗೃಹ ಶೌರ್ಯಂ’ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರೇಂಜ್ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ‘ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಭಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತರಲು ಗೇಲ್ ವೇ ಗೃಹ ಶೌರ್ಯಂನ ಅಂತರ್ಗತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ; ಡಿಶ್ ವಾಶಿಂಗ್, ಹೋಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕೇಯರ್ ನ ವರೆಗಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.